فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 1

پاورپوینت:عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی

پاورپوینت:عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد:هوش مصنوعي

پاورپوینت در مورد:هوش مصنوعي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد:جديدترين تکنولوژي ها و اختراعات

پاورپوینت در مورد:جديدترين تکنولوژي ها و اختراعات

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد:توسعۀ تکنولوژی

پاورپوینت در مورد:توسعۀ تکنولوژی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد:سخت افزار کامپیوتر

پاورپوینت در مورد:سخت افزار کامپیوتر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل