پاورپوینت در مورد:انگيزش در كار

دسته بندي : کتاب » روانشناسی
پاورپوینت در مورد:انگيزش در كار
مقدمه:
انسان چه موجودي است؟
به راستي در درون سينه ي انسان قطعه گوشتي آويخته است كه عجيب ترين اعضاي وجود اوست و آن قلب اوست.
اين شگرفي به خاطر آن است كه انگيزه هايي از حكمت و ضد آن در آن جمع است.
هرگاه آرزوها در آن ظاهر شود، طمع او را ذليل كند و هنگامي كه طمع در او به هيجان آيد، حرص او را هلاك مي كند.
هنگاميكه ياس مالك او گردد، تاسف او را از پاي در مي آورد و هر گاه غضب بر او مستولي شود، خشمش فزوني مي گيرد.
هرگاه از چيزي راضي شود، جانب احتياط را از دست مي دهد و اگر ترس بر او غالب شود، احتياط كاري او را به خود مشغول مي دارد.
زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
مفهوم انگیزه:
قدرتي دروني كه رفتار فرد در شرايط و موقعيت هاي خاص را تنظيم مي كند.
درجه و نوع كوششي است كه فردي در يك موقعيت رفتاري از خود بروز مي دهد.
دسته بندی: کتاب » روانشناسی

تعداد مشاهده: 353 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 40

حجم فایل:1,660 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  پاورپوینت در مورد:انگيزش در كار
  مقدمه:
  انسان چه موجودي است؟
  به راستي در درون سينه ي انسان قطعه گوشتي آويخته است كه عجيب ترين اعضاي وجود اوست و آن قلب اوست.
  اين شگرفي به خاطر آن است كه انگيزه هايي از حكمت و ضد آن در آن جمع است.
  هرگاه آرزوها در آن ظاهر شود، طمع او را ذليل كند و هنگامي كه طمع در او به هيجان آيد، حرص او را هلاك مي كند.
  هنگاميكه ياس مالك او گردد، تاسف او را از پاي در مي آورد و هر گاه غضب بر او مستولي شود، خشمش فزوني مي گيرد.
  هرگاه از چيزي راضي شود، جانب احتياط را از دست مي دهد و اگر ترس بر او غالب شود، احتياط كاري او را به خود مشغول مي دارد.
  زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

  كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

  گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

  اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
  زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

  كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

  گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

  اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
  زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

  كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

  گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

  اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
  زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

  كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

  گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

  اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
  زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

  كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

  گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

  اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
  زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

  كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

  گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

  اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
  زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

  كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

  گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

  اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
  زمينه سازي براي ايجاد انگيزه :

  كاركنان سازمان بايد به صورت شفاف از نقش خود و اهميت آن با خبر باشند.

  گرفتن بازخورد ، قبل از اجراي تصميمات ، از قدرت انگيزش بيشتري برخوردار است. (به عبارتي نظر كاركنان در تصميم گيري مراعات شود)

  اگر با اعمال اقداماتي ، نتايج مطلوب حاصل نشد ، علاوه برانگيزه كاركنان، در انگيزه خود نيز تجديد نظر كنيد. (به عبارتي انگيزه كاركنان مي تواند تا حد زيادي تابع انگيزه مافوق باشد)
  مفهوم انگیزه:
  قدرتي دروني كه رفتار فرد در شرايط و موقعيت هاي خاص را تنظيم مي كند.
  درجه و نوع كوششي است كه فردي در يك موقعيت رفتاري از خود بروز مي دهد.